Huisregels

De Tuinkamer is een praktijk met als doel cliënten door middel van Tactiel Stimulering het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren en de kwaliteit van leven te bevorderen.
               
Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat cliënten hier zelf aan meewerken.   

 

In verband met de hygiëne worden handdoeken, lakens en overige behandelmaterialen (eigendom van De
Tuinkamer) regelmatig gereinigd en/of vervangen.

 

De toegepaste behandeling heeft geen erotisch karakter of doel. Bij enige aanleiding wordt de cliënt-behandelaar relatie direct verbroken.

 

Deze behandeling is niet bedoeld als alternatief voor medisch advies of behandeling. Voor behandelingen anders dan ontspanning, kan het belangrijk zijn dat u eerst uw (huis)arts raadpleegt.

 

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan dient u met deze behandelaar te overleggen of een behandeling met Tactiel Stimulering gedurende die behandelingsperiode toegepast mag worden.

 

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist , dient u voor aanvang van de Tactiel Stimulering mee te delen.

 

Binnen de behandelruimte wordt van u gevraagd om uw mobiele telefoon uit te schakelen.

 

Praktijk De Tuinkamer is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 

Praktijk De Tuinkamer behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren: om hygiënische redenen; indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen; dit om andere redenen nodig geacht wordt.

 

Bescherming privacy: alle door u verstrekte informatie over uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

 

Annulering van afspraken dient u minimaal 24 uur voor tijdstip behandeling telefonisch door te geven. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden alsnog aan u doorberekend.

 

Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten in rekening gebracht.